หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

พิธีครอบครู

           พิธีครอบครู หมายถึง การนำเศียรครูมาครอบ ( การรับเป็นศิษย์ ) และครูจะคอยควบคุม รักษา ครูจะอยู่กับศิษย์ คอยช่วยเหลือให้ศิษย์ มีความจำในวิชาความรู้ที่ครูได้ประสิทธิ์ประสาทให้ หากมีสิ่งใดที่ไม่ดีงามจะเกิดขึ้นกับตัวของศิษย์ ครูจะช่วยปัดเป่าให้พ้นภัย ทำให้ผู้เรียนวิชานั้น ๆ หรือผู้ที่เข้ามารับการครอบครูมีกำลังใจ มีความมั่นใจมากขึ้น พิธีครอบครู ถือว่าเป็นพิธีสำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ที่ศึกษาปฏิบัติ ศิษย์ที่จะเข้าพิธีครอบครูนั้น ต้องนำขันธ์กำนลครู มีข้าวตอก ถั่ว งาขาว งาดำดอกไม้-ธูปเทียน ผ้าสีขาว เงินกำนลครู ซึ่งในสมัยโบราณนั้น กำหนดให้ใส่ค่าครู หกสลึง หกบาท หรือ สามสิบหกบาท เพราะถือว่า เลขหกนั้น คือ ทวารทั้งหกที่จะสื่อระหว่างสิ่งภายนอก ให้จิตที่อยู่ภายในได้รับรู้ จะกำหนดเอาเลขหกเป็นหลักหลัง แต่ในสมัยนี้ถือว่า เลขเก้า เป็นมงคลจึงมีการกำหนดให้ใช้ เก้าบาท สิบเก้าบาท หนึ่งร้อยเก้าบาท เป็นตัวกำหนดตามความศรัทธา ผู้ที่ได้รับครอบถือว่า เป็นศิษย์ที่มีครูแล้ว และในทุกวงการที่มีการครอบครูแล้ว จะถือว่าผู้นั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์ของสำนักนั้นแล้วเช่นกัน