หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

เมื่อรับขันธ์ครูแล้วเอาไปไหน

            เราจะเห็นคนที่รู้จักหลายคน ที่ไปรับขันธ์จากพวกร่างทรง เมื่อรับมาแล้ว ก็ตั้งบูชาไว้อย่างนั้น เป็นเดือน เป็นปี ไม่ได้ทำอะไร ปีนี้รับมาแล้ว ปีหน้าก็ไปรับมาอีก เสียเงินเสียทอง ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ จนขันธ์เต็มบ้าน ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร

            ในพิธีกรรมโบราณแท้ ๆ นั้น ขันธ์ครูนั้น จะตั้งบูชาไว้ตาม ที่ผู้ที่ไปรับขันธ์กับครูแล้วกำหนดว่า จะถือศีล สามวัน เจ็ดวัน เมื่อถึงกำหนดแล้ว ครูผู้มอบขันธ์ให้นั้นจะสอนให้ทำการลาขันธ์ครูดังนี้

            ในขันธ์ครูของพิธีกรรมโบราณนั้น จะประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าขาว ข้าวสาร ข้าวตอก ถั่ว งาขาว งาดำ พอประมาณ

            ๑.ให้นำเอาข้าวสารที่อยู่ในขันธ์ครูนั้น ไปใส่รวมกับข้าวสารที่บ้าน แล้วนำไปหุงนำเอาข้าวปากหม้อ ( คือ ข้าวที่พึ่งหุงเสร็จใหม่ ๆ ยังไม่มีใครตักไปกิน ) นำไปใส่บาตรและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ครูท่าน จะนำข้าวสารที่ประสมไว้แล้วหุงและนำไปใส่บาตรกี่วันก็ได้ไม่จำกัด ในส่วนที่ใส่บาตรเสร็จแล้ว ที่เหลือก็นำมาทานได้ตามปกติ หรือจะไม่นำมาประสม เอาหุงทั้งหมดแล้วใส่บาตรให้ครูทั้งหมดก็ได้เช่นกัน ไม่มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้น เพราะทุกสิ่งที่ครูท่านให้ทำมิ ได้เป็นพวกเดรัญฉานวิชา จะเป็นแต่เรื่องของคุณงามความดี เป็นกุศลทั้งสิ้น

            ๒.ให้นำเอาผ้าขาวในขันธ์ครู ใส่บาตรให้ครู แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่าน รวมถึงเงินกำนลครูที่อยู่ในขันธ์ ก็ให้นำไปซื้อของใส่บาตร หรือ นำไปทำสังฆทาน ธรรมทาน หรือ วิหารทานให้ครูท่าน

            การทำสังฆทานนั้น คือ เราจะนำของไปถวายพระ ไม่เจาะจงว่า พระรูปไหนจะได้ใช้ ในหมู่พระสงฆ์ พระทุกรูป ถ้ามีความจำเป็น สามารถมาเบิกจากทางวัด นำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนั้น คือ สังฆทาน
            การทำวิหารทาน คือ การที่เรานำเอาเงินในขันธ์ครูนั้น ไปทำบุญซื้อที่ถวายวัด สร้างกุฎิพระ ทำห้องน้ำ มุงกระเบื้องหลังคาโบสถ์ เป็นต้น
            ส่วนธรรมทาน คือ การนำเงินไปถวายวัด เพื่อช่วยในการพิมพ์พระไตรปิฎก หนังสือสวดมนต์แจก เป็นต้น หรือ ช่วยวัดจัดทำเทป ซีดี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นต้น ธรรมทั้งสามอย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีบุญบารมีมาก ก็จงทำและอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ครูท่านเถิด

            ๓.ส่วนธูปเทียนนั้น ก็จุดเวลาสวดมนต์ หรือ จุดเวลาบูชาครู ก็ได้ทั้งหมด

            ๔.ข้าวตอก ถั่วเขียว งาขาว งาดำ ก็เอามาโปรยให้นก ให้หนูกินเป็นทาน

            ๕.ส่วนขันธ์ครูนั้น เราจะถวายวัดก็ได้ เพื่อวัดจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เพียงเท่านี้เราก็ไดทำการลาขันธ์ครู เสร็จสิ้นเรียบร้อย ตามพิธีกรรมแบบโบราณ ทุกประการ แล้วยังได้บุญได้กุศล ส่งถึงครูบาอาจารย์ ตามที่ใจเราปรารถนาทุกประการเช่นกันครับ