หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

พิธีตัดสินบาดคาดสินบนในพิธีไหว้ครู

            ในพิธีไหว้ครูตามปกตินั้น ก็จะทำคล้าย ๆ กัน ในตอนเริ่มต้น แต่ก็จะแยกไปตามแต่ว่า พิธีไหว้ครูนั้น จะเป็นศิษย์สายไหนทำ เช่น ศิษย์นาฏศิลป์ ศิษย์ช่าง ศิษย์หมอดู ศิษย์หมอยา เป็นต้น และก็ยังมีศิษย์อักขรเลขยันต์ และศิษย์อีกหลายสาขาอาชีพแต่ต่างกันออกไป แต่ในที่นี้เราจะมาพูดถึง การตัดสินบาดคาดสินบนในพิธีไหว้ครู ก็เห็นทำกันในสายของศิษย์ ที่ท่านเรียนมาทางพิธีกรรมโดยเฉพาะ ในรายละเอียดก็แตกต่างกันออกไปบ้างก็แล้วแต่ สำนักนั้น ๆที่จะกำหนดว่า จะทำอย่างไร

            ในเรื่องของพิธีกรรมการตัดสินบาดคาดสินบนนี้ ในสังคมไทยเรานั้น ยังมีความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีความเข้าใจว่า ถ้าเราต้องการที่จะทำอะไรให้สำเร็จ ก็ต้องทำการบนบานสานกล่าว ต่อเทพยาดา ฟ้าดิน สิ่งที่มองไม่เห็นตัวตน ให้ช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองต้องการ ก็จะได้รับความสำเร็จดังปรารถนา และเมื่อสำเร็จแล้ว ตัวผู้ทำการบนบานสานกล่าวนั้น จะนำสิ่งของมาถวายให้ สารพัดที่จะพูด บางคนพูดแล้วทำตามที่พูดก็ยังไม่เท่าไร (แต่ก็หาได้น้อยเต็มทน ในสมัยปัจจุบันนี้ ที่พูดอะไรแล้ว จะทำตามคำพูดของตัวเอง)

            แต่ในความเป็นจริงในส่วนมาก เมื่อได้สมดังปรารถนาแล้ว ก็ไม่ทำตามที่ตัวเองได้เคยพูดไว้ ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านโกรธ ท่านก็จะคอยทวงสินบาดคาดสินบนของท่านอยู่ตลอดไป ถ้าผู้ใดไม่ยอมให้ท่าน ก็จะพบกับความทุกข์ยาก ลำบากต่าง ๆ นา ๆในชีวิต ท่านที่คอยทวงสินบาดคาดสินบน ก็จะกระทำย่ำยีอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้คนผู้นั้นมีความสุขกายสบายจิตได้เลย

            เมื่อครูบาอาจารย์ในสายของพิธีกรรม ที่ท่านทำพิธีไหว้ครู และครอบเศียรครูให้กับลูกศิษย์ของท่าน ท่านไม่อยากที่จะเห็นลูกศิษย์ของท่าน ต้องถูกกระทำย่ำยีอีกต่อไป จึงได้ทำพิธีตัดสินบาดคาดสินบนในพิธีไหว้ครู เพื่อที่จะได้ให้ลูกศิษย์ที่ไปบนบานสานกล่าว แล้วไม่ยอมทำตามคำพูดที่เคยบนเขาไว้ หรือ นึกไม่ได้ คิดไม่ออกว่าเคยบนบานสานกล่าวไว้ ที่ใดบ้าง จะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป ชีวิตจะได้มีความสุขสบายมากกว่าที่เป็นอยู่ ก็ถือว่า เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้ช่วยเหลือศิษย์ของท่านให้พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต

            แต่ก็มิใช่ว่า ในสายของพิธีกรรมนั้น จะทำกันได้ทุกคน ในสมัยนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันนัก เพราะว่า วิชาตัดสินบาดคาดสินบนนี้ ได้ใกล้หายสาปสูญไปจากแผ่นดินไทยแล้วครับ