หมอดูกรุงสยามผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งศาลพระภูมิ

 
 

การรับ-ส่ง ขันธ์ครู

            ขันธ์ครู....บางคนได้ยินคำนี้ก็รู้สึกกลัว เพราะส่วนมากในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน การรับขันธ์ครูนั้น ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับร่างทรง ซึ่งการรับขันธ์ครูในพิธีกรรมโบราณ ที่เป็นพิธีกรรมแท้ ๆ ในวันไหว้ครูนั้น เป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณบิดา คุณมารดา เป็นอันดับแรก เนื่องจากท่านเป็นครูคนแรกของเรา สอนให้เรารู้จัก ยืน เดิน นั่ง นอน ชั่วดี ถี่ห่าง ครูคนต่อไปก็เป็นครูกอขอ กอกา ตอนที่เราเข้าเรียนหนังสือ และก็จะมีครูต่อ ๆ ไป จนถึงปัจจุบันนับไม่ถ้วน แม้แต่ไปจำเขามาทำตามก็ยังเป็นครู เขาเรียก ครูพักลักจำ

            ความหมายของการส่งขันธ์ และรับขันธ์ ในพิธีกรรมโบราณ ขันธ์ครูนั้น เปรียบเหมือนศีล ๕ ก่อนที่เราจะเข้าไปให้ครูท่านครอบเศียรครูให้นั้น เราต้องยกขันธ์ครูเข้าไปหาครูผู้จะครอบเศียรครูให้เรา เมื่ออยู่ต่อหน้าครูก็ส่งขันธ์ครูให้ครู ( ความหมายคือ เราได้ยอมรับท่านว่า เป็นครูของเรา ) เมื่อท่านครอบเศียรครูให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านก็จะส่งขันธ์ครูนั้นกลับมาให้เรา ( ความหมายคือ ครูท่านได้สั่งให้เราเป็น คนดี อยู่ในศีลในธรรม ให้รักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด ) เมื่อเรารับขันธ์จากครูแล้ว ( ความหมายคือ รับสัจจะวาจากับครูว่า เราจะเป็นคนดี ทำตัวอยู่ในศีลในธรรม จะรักษาศีล ๕ ไว้ไม่ให้ขาด )

            วิธีบูชาขันธ์ครู ในขันธ์ครูนั้นจะมี

๑.ข้าวสาร
๒.ถั่ว
๓.งาขาว
๔. งาดำ
๕. ข้าวตอก

            เงินกำนลครู ๖ บาท ผ้าขาว ๑ ผืน กรวยปักธูปเทียน ๕ กรวย เมื่อเรานำขันธ์ครูกลับบ้านแล้ว ให้หาที่วางบูชาขันธ์ครูอย่างเหมาะสม เราจะบูชาไว้ ๓ วัน หรือ ๗ วัน (ในระหว่างที่บูชาขันธ์ครูอยู่นั้น ต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดตามที่ตั้งจิตไว้ เมื่อครบกำหนดแล้วให้เอา ๑.ข้าสารไปหุงใส่บาตรพระ รวมถึงผ้าขาวและเงินกำนลครู ๖ บาท ทำบุญให้ครู และแผ่ส่วนกุศลให้ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ จากนั้นให้นำเอา ๒. ถั่ว ๓. งาขาว ๔. งาดำ ๕. ข้าวตอก นำไปโรยให้สัตว์ เพื่อเป็นทาน ส่วนธูปเทียนก็จุดบูชาพระที่บ้าน ตัวขันธ์นั้น เราก็สามารถที่จะนำไปถวายวัด ก็ได้เช่นกัน เป็นจบการบูชาขันธ์ครูตามพิธีกรรมโบราณอย่างถูกต้องทุกประการ